Bilag til købsaftale

Kennelen’s bilag til kontrakt

Bilag til DKK købskontrakt

Kennel Snowcreek
Henriette & Michael Hallengreen
Nørre Storevej 9
9330 Dronninglund
27572271

Køber________________________________________ samtykker med følgende anbefalinger fra opdrætter Kennel Snowcreek v/ Henriette & Michael Hallengreen.

  • ·         (Hunden) HD & AD fotograferes samt øjenlyses mellem 12 og 18 måneder eller iflg. anden aftale med opdrætter.
  • Hvis (Hunden) fotograferes senere end 18 måneder uden foregående aftale bortfalder garantien for en erstatningshvalp.
  • Såfremt opdrætter gentagende gange har gjort køber opmærksom på, at hvalpen/ ung-hunden er kraftig over- eller undervægtig og dette ikke ændres, vil garantien også bortfalde.
  • ·         Ved HD status D eller værre gives en erstatningshvalp- såfremt ovenstående punkt er overholdt. Ved medfødt catarakt gives 2500 kr. i erstatning.
  • ·         Ved avl må (Hunden) max lave 4 kuld, af hensyn til matadoravl.
  • ·         Opdrætter bør kontaktes ved evt. avl (sygdomsbetinget)
  • ·         INGEN avl ved C hofter eller værre, catarakt eller med uregistreret hund.
  • ·         Opdrætter ser gerne, at hunden udstilles en gang. Opdrætter assisterer med glæde.
  • ·         Det anbefales at der fodres med Happy Dog hvalpefoder eller andet kvalitetsfoder indtil hunden er fyldt 1 år.
  • ·         Ved evt. ompladsering kontaktes opdrætter- som har førsteret til tilbagekøb eller videre formidling. Ved tilbagekøb inden (Hunden) er 6 måneder gives 3000 kr. retur, efter 6 måneder gives 2000 kr. retur, og er (Hunden) fyldt 3 år leveres/hentes (Han/Hun) uden tilbagekøbspris.

 

Køber________________________________________

 

Opdrætter Henriette & Michael Hallengreen_____________________________________